სიახლეები

პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი იურიდიული ეთიკის მიმართულებით

16 თებ 2019
უნივერსიტეტში ჩატარდა პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი (TOT) იურიდიული ეთიკის სასწავლო კურსის სილაბუსისა და მასალების დაინტერესებული პირთათვის გაცნობის მიზნით.
მეტი