სტუდენტური თვითმმართველობა

სტუდენტურ თვითმმართველობას სტუდენტები საერთო კრებაზე ხმათა უმრავლესობით ირჩევენ. სტუდენტთა საერთო კრება ამტკიცებს თვითმმართველობის პირველ დებულებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს: სტუდენტურ თვითმმართველობაში სკოლებიდან წარმომადგენლების რაოდენობას, ასევე წევრების არჩევის, გადაწყვეტილების მიღების, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, წარმომადგენლობით საბჭოში წევრთა არჩევისა და დებულებაში ცვლილების შეტანის წესებს.  

სტუდენტური თვითმმართველობის პირველი არჩევნები ჩატარდა 2015 წლის 12 დეკემბერს. 

თავმჯდომარეები:

მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა:

შივრაჯ პრაშანტ პატილი - pprashant@newvision.ge - 568903424;

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა:

მერი ხუროძე - mkhurodze15@newvision.ge – 557927626;

ბიზნესისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა:

მარიამ დარცმელია - mdartsmelia15@newvision.ge – 568363611;

პოლიტიკისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა:

ობინნა ქენედი ოაეშესი - okohaechesi15@newvision.ge – 555576720;

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა:

ოსო ჯერი ოლუვატაიო - jooso@newvision.ge – 599079180;

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა:

ნათია გიუნაშვილი - ngiunashvili15@newvision.ge – 592028208;

სამართლის სადოქტორო პროგრამა:

ლევან ნანობაშვილი - lnanobashvili15@newvision.ge – 599301484;

მედიცინის სადოქტორო პროგრამა:

სოფიო ბოჯგუა - sbojgua@newvision.ge - 551258888.