ღონისძიებები

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი კურსდამთავრებულებს აძლევს საშუალებას ჩაერთოს ალუმნის საერთაშორისო საზოგადოებაში. ალუმნის ღონისძიებებში მონაწილეობა თანაკურსელებთან შეხვედრის, იმავე ღირებულებების მქონე, საინტერესო ადამიანების გაცნობისა და საერთო ინტერესების განხილვის საუკეთესო გზაა. უნივერსიტეტი დაინტერესებულია კურსდამთავრებულთა მხარდაჭერით და სთავაზობს მათ სხვადასხვა სახის სასარგებლო  მომსახურებასა და პროგრამას. აკადემიურ ღონისძიებებში მონაწილეობა კურსდამთავრებულებს დაეხმარება ცოდნის გაღრმავებასა და ახალი გამოცდილების მიღებაში. გარდა ამისა, სოციალური შეკრებები ხელს შეუწყობს მეგობრული ურიერთობის ჩამოყალიბებასა და საუნივერსიტეტო საზოგადოებისადმი ერთგულების გრძნობის გაძლიერებას. ნიუ ვიჟენ ალუმნის ასოციაციის ფარგლებში, კურსდამთავრებულებს ასპარეზი ეძლევათ  ახალი იდეებისა და საკუთარი პროექტების განხორციელებისათვის. კურსდამთავრებულები ასევე შეძლებენ ახალი სტუდენტების  გაცნობას და დაეხმარებიან მათ პროფესიული მიმართულების განსაზღვრაში, მისცენ რჩევებს და გაუზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას.

უნივერსიტეტი მოუწოდებს თითოეულ კურსდამთავრებულს აქტივობისა და აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობისკენ.