სიახლეები

აკადემიური კონკურსის შედეგები
3 ოქტომბერი 2018

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიის წარდგინების საფუძველზე აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულნი არიან:

ბიზნესისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სკოლაში:

ამერ ალ რავასი - პროფესორი საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით;

დავით გულუა - პროფესორი  საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით;

ჯონ კინგი - ასოცირებული პროფესორი ეფექტიანი კომუნიკაციისა და ლიდერობის მიმართულებით.

პოლიტიკისა და დიპლომატიის სკოლაში:

გრეგ ბონდი - პროფესორი მედიაციის მიმართულებით;

კლარკ პლექსიკო - ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით;

თამარ ჩოკორაია - ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით.

სამართლის სკოლაში:

გიორგი თუმანიშვილი - პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით;

ჯულია სიტონი - ასოცირებული პროფესორი ბიზნეს სამართლის მიმართულებით;

ასევე სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე:

მედიცინის სკოლაში:

ანა ტრაპაიძე - ასოცირებული პროფესორი ბიოფიზიკის მიმართულებით;

ნათია კელმ ყიფშიძე - ასოცირებული პროფესორი შინაგანი მედიცინის მიმართულებით;

ავთანდილ მანველიძე - ასოცირებული პროფესორი შინაგანი მედიცინის მიმართულებით;

ოლეგ ქვლივიძე - პროფესორი დერმატოლოგიის მიმართულებით.