სიახლეები

ინფორმაცია სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები სპეციალობის გამოცდის შესახებ

10 სექ 2014
შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის საუნივერსიტეტო სპეციალობის გამოცდა შედგება ორი 20 ქულიანი კაზუსისგან (არჩევანით კერძო ან საერთაშორისო სამართლიდან) და ექვსი 10 ქულიანი ანალიტიკური შეკითხვისაგან. სპეციალობის გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 40 ქულა,  შესაბამისად, მაგისტრანტობის კანდიდატი თავად აკომპლექტებს საგამოცდო საკითხებს. მაგალითად, ირჩევს 1 კაზუსსა და 2 შეკითხვას ან მხოლოდ 4 შეკითხვას. არჩეული საგამოცდო საკითხების მაქსიმალური შეფასებების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 40 ქულას.
მეტი

ნეირომეცნიერების III საერთაშორისო სიმპოზიუმი

9 სექ 2014
2-4 ოქტომბერს, ქ. თბილისში, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში (გოთუას ქ. 14), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5) და „ნიუ-ვიჟენ“ უნივერსიტეტში (ე.მიქელაძის ქუჩა 1ა) გაიმართება ნეირომეცნიერების III საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე:  „ნეიროპლასტიურობა: ჯანმრთელობისა და დაავადებების ნერვული სუბსტრატი. კვლევის უახლესი მიდგომები". სიმპოზიუმის სპონსორია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
მეტი

აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

23 აგვ 2014
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე სტუდენტთა ჩარიცხვის მიზნით რეგისტრაცია იწარმოებს 31 აგვისტოდან 15 სექტემბრის ჩათვლით.რეგისტრაციის გასავლელად აბიტურიენტი ვალდებულია შეავსოს ელექტრონული განაცხადი. ელექტრონული განაცხადის ფორმაში ასატვირთია შემდეგი დოკუმენტები:პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში – პასპორტის) ასლი;
მეტი

ღია კარის დღე შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო და სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის

6 აგვ 2014
 „ნიუ ვიჟენ“-უნივერსიტეტი მართავს ღია კარის დღეს შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო და სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის:3 სექტემბერი, 19:00 საათი - სამართლის სადოქტორო პროგრამა.4 სექტემბერი, 19:00 საათი - შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.
მეტი

„ნიუ ვიჟენ“-უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე

5 აგვ 2014
სამართლის სადოქტორო პროგრამის მიზანია პიროვნების თავისუფალი განვითარების ხელშეწყობა და ინდივიდის თვალსაწიერის გაფართოება სამართლებრივი ინსტიტუტების, ღირებულებების, კანონშემოქმედებისა და სამართლებრივი ნორმების განმარტების შემდგომი სრულყოფით.
მეტი

Pages