სიახლეები

„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე

5 აგვ 2014
პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს ფართო არჩევანს შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის კომპონენტებს შორის, რაც მას საშუალებას აძლევს, თავადვე ჩამოაყალიბოს საკუთარი პროფილი, მისთვის სასურველი დასაქმების სფეროსათვის საჭირო კომპეტენციების გამომუშავების მიზნით.თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების კომბინაციაზე დამყარებული ინტერაქტიული სწავლება ემსახურება სტუდენტის დამოუკიდებელი განვითარების ხელშეწყობას, რაც, ახალი ცოდნის მიღებასთან ერთად, არსებული ცოდნის ახლებურ გააზრებას გულისხმობს. სწავლების პროცესში აქტიურად გამოიყენება ინოვაციური სწავლების მეთოდები, კერძოდ:
მეტი

დოქტორანტურაში საუნივერსიტეტო სტიპენდიის გაცემის წესი

17 ივლ 2014
1) დოქტორანტობის კანდიდატს უფლება აქვს მიმართოს შესაბამისი სკოლის საბჭოს საუნივერსიტეტო სტიპენდიის მოპოვების შუამდგომლობით.
მეტი

საჯარო ლექცია თემაზე: სამართლებრივი აპროქსიმაციის მექანიზმები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაში

10 ივლ 2014
16 ივლისს, ოთხშაბათს, 19:00 საათზე „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტში გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე:"სამართლებრივი აპროქსიმაციის მექანიზმები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაში"ლექცია განკუთვნილია სამართლის სკოლის სტუდენტებისათვის, პრაქტიკოსი იურისტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.საჯარო ლექციას გაუძღვება „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი გაგა გაბრიჩიძე.
მეტი

Network Europe-ს მე-6 კონფერენცია თემაზე: „აღმოსავლეთთან პარტნიორობა – ევროინტეგრაციის პროცესის თანამედროვე მიღწევები და პერსპექტივები“

8 ივლ 2014
Network Europe-ს მე-6 კონფერენცია„აღმოსავლეთთან პარტნიორობა – ევროინტეგრაციის პროცესის თანამედროვე მიღწევები და პერსპექტივები“.2014 წლის 13-16 ივლისი თბილისი, საქართველო
მეტი

Pages