სიახლეები

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტმა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით 2014 წლის 27-28 ივნისს გამართა საზაფხულო სემინარი თემაზე: „კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის ურთიერთმიმართება“

30 ივნ 2014
ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტმა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით 2014 წლის 27-28 ივნისს გამართა საზაფხულო სემინარი თემაზე: „კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის ურთიერთმიმართება“.სემინარის ფარგლებში განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: ადმინისტრაციული და კერძო სამართლის გამიჯვნა, კერძოსამართლებრივი და ადმინისტრაციული გარიგებები, საბანკო რეგულაციები, ხელშეკრულების დებულებების განმარტება, საარბიტრაჟო დებულებების შედგენა, სამედიცინო დაწესებულების სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
მეტი

ქცევის ნეირომეცნიერების საერთაშორისო საზოგადოების 23-ე კონფერენცია

30 ივნ 2014
2014 წლის 10-15 ივნისს ლას ვეგასში გამართულ ქცევის ნეირომეცნიერების საერთაშორისო საზოგადოების 23–ე კონფერენციაზე წარდგენილი იყო „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მკვლევართა ერთობლივი კვლევის შედეგი თემაზე: „ტოლუოლის ქრონიკული ექსპოზიციით გამოწვეული ცვლილებები ზრდასრული და ახალგაზრდა ვირთაგვების მეხსიერებასა და ჰიპოკამპის სტრუქტურაში“. 
მეტი

ცხადდება სტატიების მიღება ჟურნალ „ქართული სამართლის მიმოხილვისთვის“!

17 ივნ 2014
სტატიის წარმოდგენა „ქართული სამართლის მიმოხილვაში“ გამოსაქვეყნებლად ხორციელდება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: GLR@newvision.ge ავტორმა ნაშრომის შემუშავებისას უნდა გაითვალისწინოს სახელმძღვანელო პრინციპები. 
მეტი

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველებს სთავაზობს სწავლის საფასურის განახევრების შესაძლებლობებს

6 ივნ 2014
სწავლის საფასურის განახევრების შესაძლებლობები მაგისტრანტებისთვის!ჩააბარეთ შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე და გადაიხადეთ სწავლის განახევრებული საფასური!როგორ?მოხვდით უნივერსიტეტის შიდა - სპეციალობის გამოცდის შედეგების მიხედვით საუკეთესო 25%-შიან
მეტი

„ნიუ ვიჟენ" – უნივერსიტეტი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით 2014 წლის 27-28 ივნისს გიწვევთ საზაფხულო სემინარზე: კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის ურთიერთმიმართება

30 მაი 2014
„ნიუ ვიჟენ" – უნივერსიტეტი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით 2014 წლის 27-28 ივნისს გიწვევთ საზაფხულო სემინარზე:კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის ურთიერთმიმართებასემინარი განკუთვნილია ადვოკატებისათვის, პრაქტიკოსი იურისტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.სემინარზე განიხილება კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, თანამედროვე გამოწვევები, არსებული პრობლემები და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზები. სემინარის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი თემები:
მეტი

Pages