პროექტები

ონკოლოგიური პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ინტრაოპერაციული რადიოთერაპიით

დამტკიცდა უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული კვლევითი პროექტის „ონკოლოგიური პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ინტრაოპერაციული რადიოთერაპიით“ ახალი ფაზა.
მეტი

შრომითი დავების მართვა და ეფექტური გადაჭრა

2017 წლის დეკემბრიდან ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი ჩართულია გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტში „საჯარო დაწესებულებებში წარმოშობილი შრომითი დავების მართვა და ეფექტური გადაჭრა“.
მეტი

Network Europe

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი Network Europe-ის ქსელის წევრია. Network Europe არის პლატფორმა იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის თანამშრომლობისთვის, რომლებიც იკვლევენ ევროინტეგრაციის სხვადასხვა ასპექტს.
მეტი

იურიდიული ეთიკის მიმართულება

პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ხელშეწყობით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის ფარგლებში - კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG).
მეტი

DESCNet Network

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი 2015 წლის დეკემბრიდან მონაწილეა პროექტის - „ევროპული კვლევების განვითარების ქსელი კავკასიაში“ (Descnet). პროექტში ჩართულია  ცხრა უნივერსიტეტი. აღნიშნული პროექტის მიზანია გაიზარდოს ევროპული კვლევების დონე საქართველოში. 
მეტი