ნათია კელმ ყიფშიძე

ნათია კელმ ყიფშიძე
ასოცირებული პროფესორი შინაგანი მედიცინის მიმართულებით
მედიცინა

ნათია კელმ ყიფშიძეს მიენიჭა მედიცინის დოქტორის ხარისხი ლუიზვილის უნივერსიტეტის მიერ (აშშ) 2015 წელს. 2017 წლიდან დღემდე ის არის კარდიოვასკულარული ინოვაციების ლუიზვილის ინსტიტუტის მკვლევარი. 2015-2017 წლებში იყო ლუიზვილის უნივერსიტეტის ზურგის ტვინის დაზიანებათა ცენტრის, ხოლო 2008-2012 წლებში ლუიზვილის ფიზიოლოგიის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი. იგი არის ოცდაათამდე სტატიის ავტორი და თანაავტორი.