ნიკა სერგია

ნიკა სერგია
ასისტენტი კონკურენციის სამართლის მიმართულებით
სამართლის სკოლა

ნიკა სერგიას მინიჭებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრის ხარისხი და ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრის ხარისხი. სხვადასხვა დროს სწავლობდა ჰამბურგისა (გერმანია) და ფრიდრიხ შილერის  სახელობის იენის (გერმანია) უნივერსიტეტებში სამართალმცოდენეობის ფაკულტეტებზე, იყო გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა (DAAD) და კოპერნიკუსის გაერთიანების სტიპენდიატი. ამჟამად, არის ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ასისტენტ-პროფესორი კონკურენციის სამართლის მიმართულებით. იგი ხელმძღვანელობდა საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს კარტელური ხელშეკრულებების გამოვლენისა და აღკვეთის სამმართველოს, არის ბაზრის მონიტორინგისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.