სოფო ტყემალაძე

სოფო ტყემალაძე
ასისტენტ-პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით
სამართლის სკოლა

სოფო ტყემალაძეს მინიჭებული აქვს იურისტის კვალიფიკაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის, LL.M. აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო ბიზნეს სამართალში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის მიერ და მაგისტრის ხარისხი საჯარო ადმინისტრირებაში (MPA) ჰარვარდის უნივერსიტეტის კენედის სახელობის სახელმწიფო მართვის სკოლის მიერ. იგი არის ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი პროფესორი და კითხულობს ლექციებს საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში, საერთაშორისო ნასყიდობის სამართალსა და მედიაციაში. სოფო ეწევა დამოუკიდებელ პრაქტიკას როგორც არბიტრი, მედიატორი, დავების გადაწყვეტის საბჭოს წევრი და როგორც კონსულტანტი საერთაშორისო (UNDP, ADB, USAID, GIZ) და ქართული ორგანიზაციებისთვის მედიაციის, არბიტრაჟის და დავების გადაწყვეტის სისტემების შემუშავების და პოლიტიკის განსაზღვრის მიმართულებით. ის ასევე არის  საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარე, არბიტრთა სამეფო ინსტიტუტის წევრი (FCIArb), საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის (GIAC) საარბიტრაჟო საბჭოს წევრი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს აკრედიტირებული მედიატორი, მასაჩუსეტსის შტატში აკრედიტირებული მედიატორი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ სერტიფიცირებული მედიატორი და კუალა ლუმპურის რეგიონალური საარბიტრაჟო ცენტრის არბიტრთა და მედიატორთა სიის არბიტრი და მედიატორი.

კონტაქტი: stkemaladze@newvision.ge